کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر می باشد.