اصول و روابط کاری شرکت خورشیدنشان کویر
اطلاعات و مشخصات کامل تر در مورد اعضای شرکت

1395/10/09 :

مهندس زکیه خادمی

مهندس زکیه خادمی 
لیسانس رشته مهندسی نرم افزار 
درخواست همکاری با شرکت خورشید نشان کویر
کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به شرکت نرم افزاری خورشیدنشان کویر می باشد .