اصول و روابط کاری شرکت خورشیدنشان کویر
اطلاعات و مشخصات کامل تر در مورد اعضای شرکت

1395/08/29 :

مهندس فاطمه سفید

برنامه نویس ، تحلیل گر و مدیر برنامه ریزی شرکت خورشیدنشان کویر
کارشناس ارشد نرم افزار 
درخواست همکاری با شرکت خورشید نشان کویر
کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به شرکت نرم افزاری خورشیدنشان کویر می باشد .