1397/07/05 :

جابجایی مکانی شرکت

با حول و قوه الهی شرکت خورشیدنشان کویر به مکانی دیگر منتقل شده ودر محیطی دیگر پذیرای حضور گرم شما همراهان عزیز می باشد . 
شرکت نرم افزاری خورشیدنشان کویر فعالیت های نرم افزاری ، برنامه نویسی و طراحی سایت خود را زین پس در بلوار خامنه ای ، ابتدای کوچه 29 خامنه ای ادامه خواهد داد و در خدمت شما عزیزان می باشد .
کلیه حقوق مادی و معنوی ، متعلق به شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر می باشد .