خرسندیم از همکاری با پروفسور محمدتقی نوربالا، متخصص بیماریهای پوست و مو و ناخن و فلو دوره های مختلف لیزر درمانی پروسیجرهای جراحی پوست، در جهت پیاده سازی سامانه آنلاین مشاوره پزشکی.