مجموعه اکسیر جوانه پویای کویر با شروع فعالیت خود در زمینه تولید انواع کودهای آلی و شیمیایی اولین برند خود را با نام مورگان به ثبت رسانده است هم اکنون تمام محصولات شرکت اکسیر جوانه پویا با نام مورگان شناخته و عرضه می شود. این شرکت یکی از فعال ترین و موفق ترین شرکت ها در استان یزد می باشد. خرسندیم که توانستیم با طراحی وب سایت این مجموعه، کمکی در جهت بهتر و بیشتر دیده شدن این شرکت موفق، داشته باشیم.