یکی دیگر از مشتریان گرامی شرکت که در زمینه پیمانکاری و انجام پروژه ‌های ساختمانی فعالیت دارد، شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس، است. در جهت ارائه بهتر و دقیقتر خدمات این شرکت ساختمانی، آشنایی مشتریان با نمونه کارهای انجام شده شرکت، وبسایت خدماتی شرکت ساختمانی توسط برنامه نویسان شرکت خوشید نشان کویر طراحی شد.
این شرکت در سال ۱۳۹۱ با اهداف عمرانی نظیر طراحی، ساخت، نظارت، تهیه نقشه و انجام کلیه کارهای ساختمانی، انجام پروژه های تاسیساتی و مرمت آثار تاریخی، تاسیس شد. این شرکت مفتخر به اخذ پایه ۲ در مدیریت و اجرا و انبوهسازی در سطح کشور از وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین سطح ۵ ابنیه و آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اخذ گواهی نامه ایمنی شده است.