شرکت روزنه هوشمند ایرانیان فعال در زمینه ایجاد راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک از سال 1391 وارد حوزه فینتک گردیده و فعالیت خود را جهت توسعه و تنوع روشهای پرداختی آغاز نموده است. اکنون بعد از گذشت 7 سال از آغاز فعالیت با کوله باری سنگین از تجربیات گران بها با همکاری برنامه‌نویسان خورشید نشان کویر، اقدام به تولید و توسعه نسل 2 از سامانه پرداخت الکترونیک روزنه با عنوان رزپرداخت نمونده است تا بتواند با ارتقاء امکانات موجود در سامانه قدمی محکمتر و بلندتر در راستای ارتقای میزان رضایت مندی مشتریان و جامعه هدف خود بردارد. در بخش نمونه کارهای طراحی سایت شرکت، می توانید بخش های مختلف این وبسایت را بررسی و مشاهده کنید.