یکی دیگر از مشتریان شرکت که از یکی از محصولات شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر، تحت عنوان کاتالوگ مجازی، استفاده نموده است، شرکت خدماتی بیمه ای آتی نگر یزد است. این شرکت بیمه‌ای با مدیریت جناب آقای وحید راغبیان، در زمینه صدور انواع بیمه اعم از بیمه های اشخاص و اموال و پرداخت خسارت مربوطه و انجام مشاوره امور بیمه ای، فعالیت می کند. در راستای معرفی خدمات این شرکت بیمه‌ای، کارشناسان شرکت با تحلیل خدمات و معرفی آن‌ها در قالب کاتالوگ مجازی، زمینه معرفی بهتر و جذابتر شرکت آتی نگر را در بستر فضای مجازی و اینترنت فراهم کردند.
  

شاید این مطلب برای شما جذاب باشد: کاتالوگ مجازی