خورشید بازار حاصل همکاری تیم نرم افزاری خورشیدنشان کویر یزد با هایپر مارکت می باشد که سعی دارد خرید هموطنان یزدی را تسهیل بخشد. هموطنان گرامی می توانند؛ ما یحتاج روزانه خود، اعم از مواد غذایی، شوینده و... را به صورت آنلاین از خورشید بازار تامین نمایند. خورشید بازار موظف است تا ظرف مدت زمان حداکثر 24 ساعت محصول خریداری شده را به دست مشتری برساند. مفتخریم این مژده را به هموطنان بدهیم که از اهداف خورشید بازار این است تا این مدت زمان را به کمتر از یک ساعت کاهش دهد! هدف ما آرامش شماست.