دوستانی که در زمینه بازاریابی و فروش سابقه ای درخور توجه دارند می توانند با هماهنگی قبلی با شرکت، در شرکت خورشیدنشان کویر واقع در بلوار خامنه ای کوچه 29 حضور به عمل رسانند تا برای یک همکاری ایده آل برای طرفین صحبت های اولیه انجام شود. 
 
حتما قبل از حضور در شرکت، به صورت تلفنی هماهنگی قبلی صورت گیرد.
تلفن دفتر شرکت: 03538303277