لیست قیمت لیست قیمت

پرسنل

مهندس سید محمد مهدی خورشید

مهندس سید محمد مهدی خورشید

مدیرعامل شرکت نرم افزاری خورشید

مهندس فاطمه سفید

مهندس فاطمه سفید

معاون شرکت نرم افزاری خورشید

مهندس مهدیه کوشش

مهندس مهدیه کوشش

مدیر داخلی شرکت نرم افزاری خورشید

مهندس مریم السادات جهان‌بین

مهندس مریم السادات جهان‌بین

طراح رابط کاربری (UI Designer)

مهندس امیر نظریان

مهندس امیر نظریان

توسعه‌دهنده سمت سرور

مهندس مهسا نجفی

مهندس مهسا نجفی

کارشناس پشتیبانی اداری

مهندس نازنین قادریان

مهندس نازنین قادریان

کاراموز طراح رابط کاربری (UI Designer)