ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

نرم افزار مدیریت پرسنل پرده کیمیا یزد

نرم افزار مدیریت پرسنل و کسب کار تایماز یکی از کامل ترین نرم افزار ها برای بهبود روند مدیریت کسب و کار است. با افتخار می توانیم به این نکته اشاره کنیم که پرده سرای کیمیا با استفاده از این نرم افزار کاربردی توانسته به بهترین شکل حضور و غیاب، مرخصی و سایر امور داخلی مجموعه بزرگ پرده کیمیا را کنترل کنند و باعث پیشرفت روزافزون کسب و کار خود شود.

برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار (تایماز، مدیریت مجموعه) و همکاری های دیگر شرکت نرم افزاری خورشید با پرده کیمیا یزد به صفحات زیر مراجعه کنید: