ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

حضور غیاب بخش های مدیریتی

آموزش استفاده از نرم افزار مدیریت کسب و کار - تایماز (حضور و غیاب بخش های مدیریتی)

نحوه ورود به نرم افزار

نحوه تعریف پرسنل

تعریف انواع شیفت

مشخص نمودن روزهای تعطیل

توضیحات تکمیلی بخش تعریف محدوده (Location)

تعریف X و Y

نحوه مشخص کردن تنظیمات

با این اطلاعات پایه، اکنون می‌ توانید با استفاده از نرم افزار تایماز به بهترین شکل ممکن از امکانات این نرم افزار برای مدیریت کسب و کار خود بهره‌مند شوید.

برای اطلاعات بیشتر، می‌ توانید به سایت نرم افزار تایماز مراجعه کنید.