ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آیا امکان اضافه شدن امکانات جدید به سایت، بعد از طراحی اولیه هست؟

بله، امکان اضافه کردن امکانات جدید به سایت شما بعد از طراحی اولیه وجود دارد. یکی از مزیت‌ های ما در مقایسه با سایر شرکت ‌ها، این است که پس از تحویل سایت، شما می ‌توانید درخواست افزودن امکانات جدید را ارسال کنید. پس از بررسی نیاز و امکانات، درخواست شما اعمال می‌ شود.

درخواست برای اضافه کردن ماژول ‌ها به سایت شما نیز با هزینه ‌ای متناسب خواهد بود. با این حال، نگران نباشید؛ چرا که این امکان برای شما در هر زمان فعال است.