ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

پرسنل

مهندس شهاب خورشید

مهندس شهاب خورشید

مدیرعامل شرکت نرم افزاری خورشید

مشاهده جزئیات
مهندس فاطمه سفید

مهندس فاطمه سفید

معاون شرکت نرم افزاری خورشید

مشاهده جزئیات
مهندس مهدیه کوشش

مهندس مهدیه کوشش

مدیر داخلی شرکت نرم افزاری خورشید

مشاهده جزئیات
مهندس مریم السادات جهان‌بین

مهندس مریم السادات جهان‌بین

طراح رابط کاربری (UI Designer)

مشاهده جزئیات
مهندس امیر نظریان

مهندس امیر نظریان

توسعه‌دهنده سمت سرور

مشاهده جزئیات
مهندس فاطمه سهیلی نیا

مهندس فاطمه سهیلی نیا

کارشناس سئو

مشاهده جزئیات
مهندس مهسا نجفی

مهندس مهسا نجفی

کارشناس پشتیبانی اداری

مشاهده جزئیات
مهندس نازنین قادریان

مهندس نازنین قادریان

کاراموز طراح رابط کاربری (UI Designer)

مشاهده جزئیات