ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن انصار خواهران

دارالقرآن انصار خواهران، در حوزه ترویج فهم عمیق از کلام الله و تشویق به ایجاد ارتباطات مؤثر و پر محبت میان خواهران فعال است. با دارالقرآن انصار خواهران، هر روز یک فرصت برای زندگی با اخلاق اسلامی و تعهد به خدمت به جامعه‌ خود باز می‌ شود.