ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

شرکت خدمات بیمه ای آتی نگر یزد

یکی دیگر از مشتریان شرکت که از یکی از محصولات شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر، تحت عنوان کاتالوگ مجازی، استفاده نموده است، شرکت خدماتی بیمه ای آتی نگر یزد است. این شرکت بیمه‌ای با مدیریت جناب آقای وحید راغبیان، در زمینه صدور انواع بیمه اعم از بیمه های اشخاص و اموال و پرداخت خسارت مربوطه و انجام مشاوره امور بیمه ای، فعالیت می کند. در راستای معرفی خدمات این شرکت بیمه‌ای، کارشناسان شرکت با تحلیل خدمات و معرفی آن‌ها در قالب کاتالوگ مجازی، زمینه معرفی بهتر و جذابتر شرکت آتی نگر را در بستر فضای مجازی و اینترنت فراهم کردند.