ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آغاز همکاری با باشگاه پرورش اسب دزفول

باشگاه پرورش اسب دزفول با سابقه چندین ساله، در زمینه پرورش و تولید انواع اسب ها فعالیت می کند. کادر مدیریتی این مجموعه، همواره بدنبال روش های به روز و مدرن برای مدیریت سازو کار باشگاه خود بودند؛ زیرا نظارت بر تمام امور باشگاه همواره چالش هایی را نظیر وقت گیر بودن، عدم طبقه بندی و نظم در اطلاعات، عدم ثبت تمام اطلاعات مورد نیاز و....، بدنبال داشته است؛ از این رو پس از آشنایی با نرم افزار مدیریت باشگاه و مزارع پرورش اسب تحت عنوان اَسپا، که محصول شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر است، چندی است مدیریت مکانیزه باشگاه خود را بوسیله اَسپا انجام می دهند. با مراجعه به بخش نمونه کارهای شرکت طراحی سایت خورشید نشان کویر می توانید با جزییات این همکاری آشنا شوید. 
 

شاید این مطلب برای شما جذاب باشد: سامانه مدیریت مزارع پرورش اسب و سوارکاری اَسپا