ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آغاز همکاری با باشگاه اسب حسین آبادی

مدیریت هر مجموعه ای چالش ها و ظرافت های بسیاری دارد. در باشگاه های پرورش اسب این چالش ها مضاعف می شود؛ زیرا علاوه بر نظارت بر عملکرد پرسنل و تراکنش های مالی، بخش مهم کار نظارت بر ساز و کار پرورش و امور مربوط به اسب هاست.
شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر با درک این چالش ها و در راستای گسترش مدیریت الکترونیک باشگاه ها، با ارائه سامانه مدیریت باشگاه و مزارع پرورش اسب به مدیریت باشگاه پرورش اسب حسین آبادی، زمینه مدیریت آنلاین و مکانیزه باشگاه را فراهم نمود.  باشگاه پرورش اسب حسین آبادی با بهره بردن از مدیریت افراد خبره، همواره در صنعت اسب پیشگام بوده است و آغاز همکاری با این باشگاه، مایه مباهات شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویراست. 
برای مشاهده جزییات این همکاری، می توانید به بخش نمونه کارهای شرکت طراحی سایت خورشید نشان کویر مراجعه کنید. 
 

شاید این مطلب برای شما جذاب باشد: سامانه مدیریت مزارع پرورش اسب و سوارکاری اَسپا