ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آغاز همکاری با داروخانه های دکتر باقی و دکتر سرایانی

داروخانه ها، فروشگاه های سلامتی هستند که همه ما در بیماری و سلامتی، ناگزیر به مراجعه و خرید از آن ها هستیم. در شرایط امروز و شیوع بیماری واگیردار کرونا، داروخانه ها محل های امنی برای خریدهای بهداشتی و دارویی روزمره ما نیستند. از این رو مدیران داروخانه های دکتر سرایانی و دکتر باقی، با درک این چالش ها و در جهت رفاه حال شهروندان، بر آن شدند تا سیستم خرید آنلاین دارو را با همکاری شرکت نرم افزاری خورشید نشان کویر، راه اندازی کنند. کارشناسان شرکت با برگزاری جلسات مشاوره و بررسی نیازها، پیاده سازی فروشگاه آنلاین را برای آن ها مناسب دانستند و برنامه نویسان شرکت درحال طراحی این سامانه خرید و فروش آنلاین هستند.