ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آغاز همکاری با دکتر نامداری

فضای مجازی، اینستاگرام، گوگل همه این ابزارها ما را به سمتی برده است که برای یافتن هر مجموعه و خدمتی اولین مکانی که به سراغش برویم، اینترنت باشد. پس چه بهتر که در این فضا بتوانیم نمونه کارها و خدمات هر مجموعه ای را مشاهده و بررسی کنیم. دکتر آرمین نامداری، فعال در زمینه طراحی لبخند و زیبایی دندان ها، یکی از پزشکان حاذقی است که با درک این چالش ها بدنبال بستری برای معرفی خود در فضای مجازی بود. با همکاری و مشورت کارشناسان خورشید نشان کویر و بررسی خدمات ایشان، طراحی وبسایت دکتر نامداری بوسیله طراحان سایت شرکت، انجام شد. برای مشاهده جزییات وبسایت پزشک فلوشیپ زیبایی دندان، می توانید به بخش نمونه کارهای طراحی سایت شرکت مراجعه کنید.