ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آغاز همکاری با دبیرستان دخترانه جوادالائمه یزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه از سال 1377 شروع بکار کرد و درحال حاظر 300 دانش آموز در سه پایه و سه رشته در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند. این مدرسه برای برقرار کردن یک راه ارتباطی آسان و سریع اولیا با مدرسه جهت نظارت بر عملکرد فرزندانشان، با چالشی روبرو بود. این اتفاق سبب شروع همکاری تیم نرم افزاری شرکت خورشید نشان کویر با دبیرستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه شد. شرکت خورشید نشان کویر با ارائه نرم افزاری تحت عنوان روزنگاه توانست چالش پیش روی این مدرسه را حل کند. با امکاناتی که در این سامانه وجود دارد والدین و معلیمن و کادر مدرسه میتوانند بصورت مستقیم با هم ارتباط داشته باشند و از عملکرد فرزندانشان آگاهی کامل داشته باشند.