ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

جلسه هم اندیشی با شرکت سازگار ایساتیس

جلسه با شرکت سازگار ایساتیس برای پیشگیری از مشکلات پرداخت‌ ها

در یک جلسه هم اندیشی موثر با حضور آقای دکتر معین غفوری، آقای محمد سفید و آقای مهندس خورشید در شرکت سازگار ایساتیس، راه حلی نوین برای بهبود فرآیند پرداخت ‌ها به موضوع تعداد زیاد چک‌ های مشتریان پیشنهاد شد.

در این جلسه امکاناتی چون مدیریت جامع مشتریان، تعیین مبالغ و تاریخ ‌های پرداخت، و اطلاع ‌رسانی به مشتریان در صورت تغییرات فوری بررسی شد. این اقدام به عنوان یک گام مهم در جهت بهینه‌ سازی فرآیند‌های مالی، پرداخت هزینه پروژه ها و ارتقاء رضایت مشتریان در شرکت سازگار ایساتیس مطرح شده است.

آنچه که قرار است این نرم افزار را به یک ابزار بی ‌نظیر تبدیل کند، قابلیت اطمینان از انجام پرداخت ‌ها، کاهش خطاها و افزایش شفافیت در تمام مراحل است.

این نرم افزار پیشرفته نه تنها باعث سهولت در انجام تعهدات مالی مشتریان می ‌شود بلکه همچنین نقش مهمی در افزایش بهره ‌وری و اعتبار شرکت ایفا خواهد کرد. این اقدام نه تنها به عنوان یک نمونه از نوآوری در حوزه مالی، بلکه به عنوان یک مثال از تعهد شرکت سازگار ایساتیس به بهبود مداوم خدمات به مشتریان، نشانگر گامی مثبت در جهت رقابتی بودن این شرکت در بازار است.