ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

جابجایی مکانی شرکت

با حول و قوه الهی شرکت خورشیدنشان کویر به مکانی دیگر منتقل شده و در محیطی دیگر پذیرای حضور گرم شما همراهان عزیز می باشد. 
شرکت نرم افزاری خورشیدنشان کویر فعالیت های نرم افزاری، برنامه نویسی و طراحی سایت خود را زین پس در بلوار خامنه ای، ابتدای کوچه 29 خامنه ای ادامه خواهد داد و در خدمت شما عزیزان می باشد.