ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

تحویل وب سایت دکتر رمضانی

تحویل وب سایت دکتر رمضانی پس از گذشت یک ماه.

فعالیت های مستمری که تیم شرکت نرم افزاری خورشید برای راه اندازی این سایت انجام داد، به همراه محتوا هایی که جناب دکتر ارسال کردند سایت رونمایی اولیه شد و تاییدات لازم را از جناب دکتر رمضانی اخذ کرد.

امیدواریم که این سایت کمک شایانی به معرفی و توسعه هرچه بهتر داروخانه ایشان و دستیابی هرچه بهتر به تمامی اهدافشان بکند.

مرکز ارائه اطلاعات کاربردی داروسازی و پزشکی