ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

سایت ها با هم چه فرقی دارند؟

با نگاه اول با جستوجو در اینترنت می ‌توان انواع مختلفی از سایت ها را پیدا کرد که شباهت زیادی با یکدیگر دارند، اما اگر خواسته باشیم تخصصی‌ تر و از دیدگاه برنامه‌ نویسی به آن بپردازیم. می ‌توان وب ‌سایت ‌ها را بر دو اساس طبقه ‌بندی کرد:

 1. تقسیم‌ بندی براساس کاربرد:

  وب ‌سایت‌ های تبلیغاتی

  وب ‌سا‌یت ‌های شخصی 

  وب ‌سا‌یت ‌های شرکتی (تجاری)

  وب‌ سا‌یت‌ های آموزشی

  وب سایت های رسانه ‌اجتماعی 

  و ...

 2. تقسیم‌ بندی براساس نوع طراحی:

  سایت های پویا: 

  این سایت‌ ها تعداد صفحات بیشتری دارند و هزینه‌ های ساخت سایت زیاد تر است ولی هزینه آن کم ‌تر از سایت ایستا است.

  سایت های ایستا: 

  سایت ‌های ایستا هیچ ‌گونه تعامل با کاربر و پویایی ندارد و هزینه این گونه وب‌ سایت‌ ها بسیار کم است و تعداد صفحات کمتری دارند و روند آماده‌ سازی آن‌ ها نیز سریع ‌تر است.