ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

برای سایت خود چه دامنه ای انتخاب کنم؟

انتخاب دامنه برای سایت خود یک موضوع بسیار مهم است که می‌تواند تاثیر زیادی بر روی موفقیت آن داشته باشد.
عوامل زیادی برای انتخاب نام دامنه وجود دارد:

  • کوتاه بودن
  • قابل خواندن 
  • نوشتن راحت و سریع
  • و....

برای آشنایی دقیق تر با نحوه انتخاب دامنه برای سایت خود به صفحه راهنمای انتخاب اسم و دامنه برای وب سایت مراجعه کنید.