ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دکتر مهدی فاتحی

دکتر مهدی فاتحی در سال ۱۳۸۷ موسسه فیزیوتراپی فاتحی را تاسیس کرد. این موسسه با استفاده از تجربیات و دانش او در زمینه ورزش حرفه‌ای، بهبودی اسیب‌ های ورزشی و ارتوپدی نوین را فراهم می‌ کند.

دکتر فاتحی برای ارائه خدمات بهتر به بیماران خود سایتی را راه اندازی کرد تا بتواند خدمات بهتری را به بیماران خود عرضه نماید.

طراحی این سایت کارآمد توسط شرکت نرم افزاری خورشید صورت گرفته است.