ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آیا نماد الکترونیک برای سایت اجباری است؟

داشتن اینماد برای سایت اجباری نیست.

اما در صورتی که قصد دارید در سایت خود محصولی را بفروشید، لازم است کاربر از طریق درگاه بانکی هزینه آن را پرداخت کند و قرار است از درگاه بانکی اختصاصی استفاده کنید، لازم است از طریق سایت اینماد این نماد اعتماد الکترونیک را اخذ نمایید.

برای اطلاع از چگونگی دریافت اینماد، به راهنمای دریافت اینماد مراجعه کنید.