ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

وارد کردن اطلاعات اولیه به چه صورت است؟

بله، ثبت اولیه اطلاعات در سایت برای صفحه نخست سایت توسط خود شرکت صورت می گیرد.

حجم محتوا اولیه که توسط شرکت برای مشتری ثبت می شود با توجه به قالبی است که برای سایت انتخاب شده است.

اگر مشتری خواسته باشد که برای صفحاتی بغیر از صفحه نخست سایت محتوا گذاشته شود، پس از موافقت شرکت و مشخص کردن هزینه این کار با توجه به قراردادی که میان شرکت و مشتری بسته شده است انجام خواهد شد.