ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن حمزه علی

دارالقرآن حمزه علی، هر روز با صدای خوان قرآن و برنامه‌ های اسلامی، دل های ما را به سوی مسیر رشد و پیشرفت معنوی می‌ برد. هدف این مکان، ترویج فهم عمیق از کلام الله و تربیت نفوس با اخلاق حمزوی است. با دارالقرآن حمزه علی، هر روز یک فرصت برای زندگی در سایه اخلاق حمزه علی باز می‌ شود.