ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

سایت شرکت معماری هنداچ کویر یزد

طراحی وب سایت اختصاصی شرکتی یکی دیگر از خدمات شرکت نرم افزاری خورشید می باشد. شرکت معماری و مرمت هنداچ در جهت ارائه و معرفی هر چه بهتر نمونه کارهای طراحی، نظارت بر فعالیت های معماری و هم چنین معرفی دیگر فعالیت های خود به مشتریان عزیز، تصمیم بر طراحی وب سایت اختصاصی خود نمود. در این وب سایت شرکتی شما می توانید با خدمات، نمونه کارها، پرسنل شرکت معماری و مرمت هنداچ آشنا شوید هم چنین با مراجعه به وب سایت این گروه معماری، می توانید از مطالب آموزشی مفیدی که توسط این مجموعه تهیه می شود، استفاده کنید. برای آگاهی از طرح های فروش و اخبار و اطلاعیه های این مجموعه نیز بخشی در وب سایتشان لحاظ شده و مراجعه کنندگان می توانند از اخبار آن مجموعه مطلع باشند.