ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن حسینی

دارالقرآن حسینی، جایی است که نور قرآن به عنوان چراغ راهنمایی و حسینیان بازسازی حسینی در دل ها پیدا می‌ کنند. این مکان مقدس، هر روز با قرآن و برنامه‌ های اسلامی، دل های ما را به سوی معنویت و اراده در مسیر حقیقت می‌برد. هدف این مکان، ترویج فهم عمیق و تجلّی اخلاق اهل بیت حسینی است. با دارالقرآن حسینی، هر روز یک فرصت برای زندگی با اصول اسلامی و ارتقاء ایمان باز می‌ شود.