ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

ماژول آزمون موسسه قرآنی فرهنگی بوتراب (ع)

این موسسه قرآنی در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد جامعه به قرآن و درک و تدبر قرآن کریم، فعالیت های فرهنگی و قرآنی خود را از سال 1393 شروع نمود. اهداف و فعالیت‌های این موسسه برگزاری دوره های تخصصی قرآنی و روانشناسی با حضور اساتید کشوری و بین المللی و تربیت حافظان مسلط به مفاهیم تجوید - صوت و لحن، است. 

این موسسه برای برگزاری هرچه بهتر آزمون های خود با همکاری با شرکت نرم افزاری خورشید، سامانه ای را در جهت برگزاری آزمون های آموزشگاه بصورت آنلاین و غیرحضوری، در اختیار کاربران خود قرار داد.