ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

وب سایت انجمن فارغ التحصیلان موسسات آموزشی جوادالائمه

انجمن دانش آموختگان موسسات آموزشی جوادالائمه (ع) به منظور شناخت، توانمند سازی و بهره گیری از توان و تجربه علمی و اجرایی دانش آموختگان از طریق برقراری ارتباط دوطرفه مفید و موثر، منسجم و مستمر بین دانش آموختگان با هم و نیز با موسسه تشکیل گردیده و در راستای نیل به اهداف مشخص تلاش خواهد نمود.

این انجمن برای ساختن دسترسی آسان تر برای دانش آموختگان به فکر طراحی سایت افتادند.

برای آشنایی بیشتر با وب سایت انجمن فارغ التحصیلان موسسات آموزشی جوادالائمه به صفحه زیر مراجعه کنید: