ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه یزد (ع)

موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) یزد با الهام از معارف اسلامی و استفاده از تجربیات بشری و دستاوردهای علمی و درک نیازها، ضرورت ها و خلاء های دینی ، آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی ، موسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه (ع) در سال 1370، به همت افرادی مومن و متعهد تاسیس شد.