ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن مهرورزان

دارالقرآن مهرورزان، هر روز با قرآن و برنامه‌ های اسلامی، دل های ما را به سوی آرامش و پیشرفت روحانی می‌ برد. هدف این مکان، ترویج فهم عمیق از کلام الله و ایجاد محیطی پر از مهر و محبت است. با دارالقرآن مهرورزان، هر روز یک فرصت برای زندگی در آغوش اعتقاد و اراده مهرآور باز می‌شود.