ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

پیش دبستانی مهرورزان

پیش دبستانی مهرورزان، مهربانی را در قلب کودکان به گل می‌ نشاند. در این دنیای شگفت‌آور، بازی‌ ها و فعالیت‌ های آموزشی، کودکان را به دنیای پر از دانش و مهارت هدایت می‌ کنند. در پیش دبستانی مهرورزان، هر روز یک روز نوآوری و افکار جدیدی را باز می‌ کنیم، تا کودکان با انگیزه و پرانرژی به سوی سفر تحصیلی‌شان بپردازند و در این مسیر با مهر و محبت رشد کنند.