ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن حفاظ النور

دارالقرآن حفاظ النور، هر روز با قرآن و برنامه‌ های تربیتی، دل های ما را به سوی افکار پاک و نیکوها هدایت می‌ کند. هدف این مکان، ترویج فهم عمیق از کلام الله و تربیت نفوس با اخلاق الهی است. با دارالقرآن حفاظ النور، هر روز یک فرصت برای زندگی با صفای قلب و ایمان پر شور باز می‌ شود.