ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

دارالقرآن نورالمهدی

دارالقرآن نورالمهدی، هر روز با صدای خوان قرآن و برنامه‌ های تربیتی، دل های ما را به سوی افکار پاک و اراده مهدوی هدایت می‌ کند. هدف این مکان، ترویج فهم عمیق از کلام الله و آماده‌ سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) است. با دارالقرآن نورالمهدی، هر روز یک فرصت برای زندگی با امید به آینده‌ای پر از عدل و انصاف باز می‌ شود.