ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

مدرسه نورالمهدی

مدرسه نورالمهدی، جایی است که دانش‌ آموزان با افتخار به دنیای یادگیری و توسعه وارد می‌ شوند. در این مکان پرانرژی، هر روز با دعوت به دنیای ایده‌آل تحصیلی، نور مهدوی دست یافته و به مهارت‌ های جدید دست می‌ زنند. هدف ما از این تجربه، پرورش شخصیت‌ های پر از ایمان، دانش و علم است. با مدرسه نورالمهدی، هر روز یک فرصت برای کاوش در علوم و معارف باز می‌ شود و دانش‌ آموزان با هم‌ دیگر به سوی آینده‌ ای روشن و پر از پتانسیل حرکت می‌ کنند.