ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

مدرسه نورالسماء

مدرسه نورالسما، جایی است که روحیه زیبا و نورانی دانش و اخلاق در کنار هم می‌ آید. اینجا، هر روز یک تجربه جدید و الهام‌ بخش برای دانش‌ آموزان فراهم می‌ شود. با مدرسه نورالسما، هر روز یک قطعه زیبا از مسیر تحصیلی و پیشرفت شخصی باز می‌ شود و دانش‌ آموزان با اعتماد به نفس و عشق به یادگیری، به سمت آینده‌ ای روشن و خوب پیش می‌ روند.