ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

مدرسه نورالبیان

مدرسه نورالبیان، جایی است که دانش‌آموزان با روحیه عالی به یادگیری خوش آمد می‌ گویند. اینجا، هر روز یک سفر پر از کلمات زیبا و معانی نهفته باز می‌ شود. هدف این مدرسه از این تجربه، پرورش شخصیت‌ هایی با توانایی بیان موثر و دانش عمیق است. با ما، هر روز یک داستان جدید از یادگیری و پیشرفت باز می‌ شود و دانش‌ آموزان با خودباوری و اراده به سوی دنیایی پر از نور و امکانات پیش می‌ روند.