ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

وب سایت شرکت پایدارسازه سازگار ایساتیس

شرکت برنامه‌نویسی خورشید نشان کویر، وب‌ سایت تبلیغاتی شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس که در زمینه اهداف عمرانی نظیر طراحی، ساخت، نظارت، تهیه نقشه و انجام کلیه کارهای ساختمانی، انجام پروژه های تاسیساتی و مرمت آثار تاریخی فعالیت می کند، را در جهت معرفی و توسعه این شرکت ساختمانی، طراحی نموده است. این شرکت ساختمانی، باهدف طراحی، اجرا و نظارت، کلیه پروژه‌های عمرانی تأسیس شد. در این راستا، سایتی با امکانات متعدد برای این شرکت ساختمانی طراحی و به بهره برداری رسید. 

برای آشنایی بیشتر با وب سایت شرکت ساختمانی پایدارسازه سازگار ایساتیس به صفحه زیر مراجعه کنید: