ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

طراحي سايت با PHP یا ASP.NET کدام بهتر است؟

برای این سوال نمی توان جواب دقیق و کاملی داد، چون مهم توانایی و تسلط کامل برنامه نویس بر زبان ها و فناوری های مورد استفاده در طراحی و توسعه وبسایت است. در صنعت نرم افزار و طراحی سایت و وبسایت، استفاده از زبان ها و فریم ورک های مختلف بر اساس نیاز ها و اهداف پروژه متفاوت است. 

استفاده از هر زبان و فریم ورکی بستگی به نیاز ها و تخصص برنامه نویس دارد. مهمترین نکته این است که برنامه نویس توانایی کامل در زبان و فناوری انتخابی خود را داشته باشد تا بتواند نتیجه مورد انتظار را به مشتریان ارائه دهد.

یکی از مثال هایی که می توان زد این است که ما امروزه از نرم افزار ها و وبسایت هایی متنوعی استفاده می کنیم اما اطلاعی نداریم این نرم افزار ها و وبسایت ها با استفاده از چه زبانی نوشته شده اند.