ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

روزنگاه دبیرستان دخترانه حضرت جوادالائمه (ع)

یکی از مهمترین چالش های معلمان و مدیران مدارس، برقراری ارتباط امن و مناسب با والدین و دانش‌آموزان، است. برگزاری جلسات حضوری بسیار مفید است ولی مشکلاتی نظیر عدم حضور برخی والدین و یا ازدحام و مطرح کردن سوالات گوناگون و کمبود زمان کافی برای پاسخگویی به تک تک آن ها را دارد. از طرف دیگر، کنترل درسی دانش آموزان برای والدین و بررسی تکالیف برای معلمان بسیار حائز اهمیت است. از این رو مسئولان و مدیران دبیرستان حضرت جوادالائمه (ع) با اعتماد به شرکت نرم افزری خورشید نشان کویر، از محصول اختصاصی شرکت تحت عنوان نرم افزار ارتباط معلمان و دانش آموزان، روزنگاه استفاده می کنند. روزنگاه بستری امن و کارآمد برای ارتباط معلمان و دانش آموزان و والدین فراهم می کند. در این پیام رسان آنلاین معلمین، دبیران می توانند متناسب با سطح علمی دانش آموزان، برای آن ها تکالیف اختصاصی ارسال کنند. همچنین تفکیک دانش آموزان از لحاظ درسی، برای تعیین تکالیف متناسب با آنها، وجود راه ارتباطی اختصاصی دبیران و کادر مدرسه با یکدیگر، امکان ارسال گروهی و انتخابی پیام به دانش آموزان، فیلم های آموزشی و انیمیشن ها و بازی و سوالات هوش مناسب سن و رده دانش آموزان، امکانات دیگر پیام رسان آنلاین معلمان و داشن آموزان است.
در صورت تمایل به، بکارگیری نرم افزار روزنگاه در مدرسه یا مرکز آموزشی خود، شما می توانید جهت برقراری ارتباط با کارشناسان شرکت طراحی سایت خورشید نشان کویر، با دفتر مرکزی به شماره تلفن 03538303277 تماس حاصل فرمایید و درخواست خود را ثبت کنید.