ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

کودکستان سفیران وحی

کودکستان سفیران وحی، جایی است که با ایجاد فضاهای پرانرژی و بازی‌ های آموزشی، به دنیای شگفت‌ آور دانش می‌پردازیم. در این محیط شاد و مثبت، کودکان با بازی‌های هوشمندانه و فعالیت‌ های آموزشی، به دنیایی از کاوش و اکتشاف هدایت می‌ شوند. در کودکستان سفیران وحی، هر روز یک سفر جدید به دنیای مهارت‌ ها و دانش آغاز می‌شود، تا کودکان به شادی و با اعتماد به نفس به آینده‌ای پر از امکانات نگاه کنند.