ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

آیا نرم افزار آموزش حضوری دارد؟

بله، شرکت ما به شما امکان دسترسی به فیلم ‌های آموزشی را فراهم می ‌کند. این فیلم ‌ها جزء منابع آموزشی ما می ‌باشند.

در صورتی که نیاز به جلسه حضوری داشته باشید، شما می ‌توانید یک جلسه حضوری ۲ ساعته را درخواست دهید که توسط تیم ما برگزار خواهد شد. این جلسات حضوری به منظور افزایش تعامل و رفع هر گونه ابهام در موضوعات آموزشی برای قسمت های مختلف نرم افزار برگزار می‌ شوند.