ختماس با کارشناسان شرکت نرم افزاری خورشید پشتیبانی 24 ساعته
سامانه پشتیبانی شرکت نرم افزاری خورشید کارونا

نمونه کارهای تایماز

تایماز شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس

تایماز شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس

پیاده سازی نرم افزار مدریت مجموعه های عمرانی و ساختمانی    

مشاهده جزئیات
نرم افزار مدیریت دندانپزشکی دکتر آرمین نامداری

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی دکتر آرمین نامداری

پیاده سازی نرم افزار مدیریت دندانپزشکی دکتر آرمین نامداری

مشاهده جزئیات
نرم افزار مدیریت شرکت جام جم باتری اردکان

نرم افزار مدیریت شرکت جام جم باتری اردکان

پیاده سازی نرم افزار مدیریت شرکت تولیدی صنعتی جام جم باتری اردکان

مشاهده جزئیات
نرم افزار مدیریت پرسنل آتلیه عکس و فیلم آلما

نرم افزار مدیریت پرسنل آتلیه عکس و فیلم آلما

پیاده سازی نرم افزار مدیریت آنلاین و جامع آتلیه عکس و فیلم آلما

مشاهده جزئیات
نرم افزار مدیریت شرکت ساختمانی اسپایدر یزد

نرم افزار مدیریت شرکت ساختمانی اسپایدر یزد

پیاده سازی نرم افزار مدیریت شرکت ساختمانی معماری اسپایدر

مشاهده جزئیات